Anièr, escrita al revés, significa Reina. No apunta bajo Mellini ALtés Salom, nombre real de la…